Kva vi tilbyr

Det viktigaste FSF tilbyr er moglegheita for brukerar å kunne bruke deira maskinar i fridom — ved hjelp av fri programvare.

FSF har støtta utviklinga av programvare for det frie operativsystemet GNU sida 1985, og GNU/Linux-varianten av GNU er allereie i utstrakt bruk. GNU/Hurd systemet, basert på vår eigen GNU Hurd-kjerne er tilgjengeleg for erfarne magikarar og entusiastar.

Meir konkret er tinga du kan få frå FSF...

Dei forskjellige måtane å få tak i programvare på:

Omsetjingar av denne sida