Vad vi tillhandahåller

 [bild av huvudet av en gnu] [ Engelska | Italienska | Japanska | Katalanska | Portugisiska | Spanska | Svenska | Turkiska ]

Vad vi tillhandahåller...

Hur du kan få tag på det vi tillhandahåller..
Return to GNUs hemsida.

Vänligen sänd era frågor om GNU och FSF på engelska till gnu@gnu.org. Det finns också alternativa sätt att kontakta FSF.

Var vänlig och skicka synpunkter på dessa sidor på engelska till webmasters@www.gnu.org, sänd övriga frågor till gnu@gnu.org.

Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA

Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted in any medium, provided this notice is preserved.

Updated: $Date: 2005/05/05 19:37:01 $ $Author: novalis $