Τι παρέχουμε

 [εικόνα με το κεφάλι ενός GNU]

[ Catalan | Chinese(Simplified) | Chinese(Traditional) | Czech | Croatian | English | German | Greek | Indonesian | Italian | Japanese | Korean | Polish | Portuguese | Spanish | Turkish ]

Αυτό που το ΙΕΛ παρέχει στους χρήστες υπολογιστών είναι, πάνω απ' όλα, την ευκαιρία να χρησιμοποιούν έναν υπολογιστή ελεύθερα, χρησιμοποιώντας ελεύθερο λογισμικό. Από το 1985 το ΙΕΛ υπήρξε χορηγός στην ανάπτυξη του ελεύθερου λειτουργικού συστήματος GNU. Η παραλλαγή GNU/Linux του συστήματος GNU χρησιμοποιείται ήδη ευρέως. Το σύστημα GNU/Hurd, βασισμένο στον GNU Hurd πυρήνα μας είναι έτοιμο για τους ειδικούς και ενθουσιασμένους να το δοκιμασούν.

Πιο συγκεκριμένα, αυτά που μπορείτε να αποκομίσετε από το ΙΕΛ συμπεριλαμβάνουν :

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να αποκτήσετε λογισμικό GNU

[ Catalan | Chinese(Simplified) | Chinese(Traditional) | Czech | Croatian | English | German | Greek | Indonesian | Italian | Japanese | Korean | Polish | Portuguese | Spanish | Turkish ]