Vazhdimësi Me GNU-në dhe FSF-në

 [image of the Head of a GNU]

Kjo faqe përmban një listë burimesh për t'ju ndihmuar të keni vazhdimësi rreth çfarë ndodh me Projektin GNU dhe Free Software Foundation.


Ç'të Reja Kemi

Mësoni Ç'të Reja kemi në dhe rreth Projektit GNU.

Vihuni në Veprim

Vazhdoni me atë që mund të bëni për të mbajtur "software"-et të lirë, dhe përhapni lirinë fjalës, shtypit, dhe shoqërimit në Internet.

Ngjarje të Ardhshme

mësoni rreth Ngjarjesh të Ardheshme FSF dhe GNU.

Njoftime Shtypi

Lexoni Njoftime Shtypi prej Projektit GNU dhe FSF.

Drejtori "Software"-esh të Lirë

Te Drejtoria e "Software"-ve të Lirë bëhen në mënyrë konstante shtesa dhe përditësime. Kontrolloni shpesh listën e përditësimeve të fundit për të parë se ç'të reja ka.

Lista Postimesh

Ka mjaft lista publike postimesh lidhur me Projektin GNU dhe FSF-në. Mund të regjistroheni në këto lista për të pasur përherë të rejat dhe zhvillimet më të fundit nga Projekti/Paketat GNU dhe për të pasur të dhëna të përgjithshme rreth GNU/FSF-së.

Disa prej tyre janë të përshtatshme për të dhëna të përgjithshme:

Usenet

Ka disa  "newsgroup"-e usenet gnu.* që janë burime të mirë të dhënash. Ky grup është i dobishëm për të marrë vesh se ç'ngjet në GNU-në:

Translations of this page:
[ Català | English | Polski | Shqip | Українська ]