Mga pagsasaling-wika ng pahinang ito

GNU Operating System - Free Software Foundation

[image of the Head of a GNU]

Malaya na nangangahulugan ng Kalayan

Maligayang pagbisita sa Server ng Proyektong GNU, www.gnu.org. Ang proyektong GNU ay inilunsad noong 1984 para makapagdebelop ng isang kumpletong Unix na istilo ng operating system na libre ang software: ang sistemang GNU. (Ang GNU ay isang paulit-ulit na acronym para sa “GNU Not Unix” o GNU Hindi Unix; ang pagbigkas nito ay “guh-noo.”) Ang iba pang mga anyo ng operating system ng GNU, na gumagamit ng kernel Linux, ay malawakan na ngayong ginagamit; bagama’t ang mga sistemang ito ay malimit na tinutukoy na “Linux,” mas tama silang tawaging mga sistemang GNU/Linux.

Ito rin ang web site ng Free Software Foundation (FSF). Ang FSF ang pangunahing organisasyon na nag-iisponsor ng ng Proyektong GNU. Ang FSF ay tumatanggap ng napakaliit na pampondo mula sa mga korporasyon o mga foundation na nagbibigay-gawad. Umaasa kami sa mga suporta ng mga taong katulad ninyo na sumusuporta sa misyon ng FSP na mapanatili, maprotektahan at maisulong ang kalayaan na gamitin, pag-aralan, kopyahin, modipikahin at muling maipamahagi ang software ng kompyuter, at maipagtanggol ang mga karapatan ng mga gumagamit ng Libreng Software. Noong nakaraang taon, mahigit sa 67% ng aming pondo ang nanggaling sa mga indibidwal na donasyon. Ang tuloy-tuloy na suportang ito ang pangunahing paraan para maipagpatuloy namin ang aming gawain. Mangyari lamang na isaalang-alang ang pagbibigay ng donasyon ngayon, maging isang Associate Member ng FSF, mag-order ng kopya ng Free Software, Free Society, at/o hikayatin ang inyong kumpanya na maging Corporate Patron ng FSF.

Sinusuportahan ng FSF ang kalayaan sa pagsasalita, pamamahayag at ang pakikipag-ugnayan sa Internet, ang karapatang gumamit ng encryption software para sa pribadong korporasyon at ang karapatang sumulat ng software na hindi nahahadlangan ng pribadong monopolya.

  Site
Saliksikin
Mapa ng Lugar
Links
Pilosopiya ng GNU
Sining
Kasiyahan
  Software
Directory ng Free Software
Idagdag sa Directory
Mga Proyekto para sa Pagdedebelop ng Software
Dokumentasyon ng GNU
Mga Lisensiya
Mga Pinagkukunan ng Developer
Tulong para sa Software ng GNU
  Tulong FSF!
Nag-oorder
Nagdodonasyon
Associate Membership
Corporate Patronage
Salamat GNUs
GNU at Edukasyon
  Pagpapanatili na   palaging updated
Pagpapanatili na palaging updated rss feed of what's new at GNU
Salamin
Talakayang GNU
Mga Tagapagsalita ng GNU
Mga Grupong Gumagamit ng GNU
Impormasyon mula sa Press
Matapang na GNU World

Balitang GNU

Ang mga kasalukuyang associate member sng FSF ay tatanggap ng isang ipinasadyang mensahe na inirekord ng RMS o Eben Moglen, na angkop na gamitin bilang pambati sa kanilang answering machine, voicemail o home page, kung saan sila’y magiging inspirasyon ng tatlong bagong tao na sasali para maging mga taunang miyembro!

Ang nagtatag ng GNU na si Richard Stallman ay magkakaroon ng interbyu sa radioActive San Diego sa Huwebes, ika-6 ng Enero 2005 sa ika-7 NG HAPON PST (GMT -8). Ang mga nakatira sa San Diego, CA, USA ay maaaring makinig dito sa 106.9 FM. Isang pahayag mula sa press ang makikita rito.

Naglagay kami ng bandera sa itaas ng pangunahing pahina para pasalamatan ang Poland dahil sa paghadlang nito sa boto sa European software patent. Hinihikayat namin ang lahat ng nagtataguyod ng Kalayaan sa software hindi lamang para gawin nila ang ganito sa kanilang mga sariling site, kundi para na rin makapagpadala ng sulat na nagpapasalamat sa kanila dahil sa ginawa nila ito. May mga karagdagan pang impormasyon na makikita dito.

Para sa iba pang mga balita, pati na rin ang para sa iba pang aytem na dating nasa bahaging ito ng Balitang GNU, tingnan ang Anong Bago sa at ang tungkol sa Proyektong GNU.

Umaksyon

Iba Pang Dapat Aksyonan

Mga Pagsasaling-wika ng Pahinang Ito: