GNU är inte Unix!

 [bild av huvudet av en gnu]

Välkommen till GNU projektets webbplats, www.gnu.org. GNU projektet grundades 1984 för att utveckla ett komplett Unix-liknande operativsystem som är fri mjukvara: GNU systemet. (GNU är en rekursiv engelsk förkortning för ``GNU's Not Unix'', på svenska ungefär ``GNU är inte Unix''.) Varianter på GNUs operativsystem, vilka nu använder Linux-kärnan, används numera flitigt; även om dessa system ofta kallas ``Linux'', vore det mer korrekt att kalla dem GNU/Linux system.

Fri Mjukvara | Kommande Händelser | GNU Talare

Beställ | GNU Mjukvara | Få hjälp med GNU mjukvara

Mjukvarulicenser | Utvecklarresurser | GNU projekt

GNU Dokumentation | Övrig Dokumentation | Dokumentationslicenser

Brave GNU World | GNU tackar | Arbetstillfällen

Mirrors | Nyheter | Sök | Hitta rätt på gnu.org | Länkar till andra webbplatser | Humor

GNUs nyheter

EUs nya copyrightdirektiv hotar att kriminalisera användbar fri mjukvara, exempelvis mjukvara för att spela upp en DVD på ditt GNU/Linux system. Eurorights.org är en gräsrotskampanj dedikerad för att motsätta sig detta direktiv.

Richard M. Stallman talar inför Brasiliens regering om fri mjukvara och etiken bakom copyright och patent.

Brian Paul har blivit tilldelad den tredje årliga Free Software Foundation utmärkelsen för hans arbete för att sprida fri mjukvara.

Här är en lista över GNU projektets senaste mjukvaror. Denna lista uppdateras varje natt.

För övriga nyheter, se Nyheter i, och om GNU projektet.

Mer Information

Free Software Foundation är en skattebefriad välgörenhetsorganisation som finansierar GNU projektet.

Filosofin och historian bakom GNU projektet finns i Richard M. Stallmans artikelGNU projektet och i flera andra texter i vår filosofi-sektion.

FSF stödjer yttrande-, press-, och organisationsfrihet på Internet, rätten att använda krypteringsmjukvara för privat kommunikation, och rätten att skriva mjukvara utan tryck från privata monopol.

Kontaktinformation

Vänligen sänd era frågor om GNU och FSF på engelska till
Free Software Foundation      Voice: +1-617-542-5942
51 Franklin St, Fifth Floor    Fax:  +1-617-542-2652
Boston, MA 02110-1301, USA    gnu@gnu.org

Tack för att du besökt vår webbplats!
GNUs Webmasters
webmasters@www.gnu.org


Copyright (C) 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA

Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted in any medium, provided this notice is preserved.

Translated by Pål Brattberg < http://www.eminds.se/pal/ >

Updated: $Date: 2007/02/07 02:34:24 $ $Author: mattl $