GNU er ikkje Unix!

 [bilete av huet til ein GNU]

Velkommen til GNU-prosjektets vevtenar, www.gnu.org. GNU-prosjektet starta opp i 1984 for å utvikla eit fullstendig Unix-liknande operativsystem som er fri programvare: GNU-systemet. (GNU er ein sjølvgjentakande engelsk forkortelse for "GNU's Not Unix"; på norsk om lag "GNU er ikkje Unix"). Variantar av operativsystemet GNU som bruker Linux kjerne er i stor bruk. Sjølv om disse systema kalles ofte for "Linux", ville det vore meir presist å kalla dei GNU/Linux systemar.

Fri programvare | GNU programvare | GNU prosjektar | GNU og utdanning

Lisensar | Ressursar for utviklarar | Få hjelp med GNU programvare | GNU brukargrupper

GNU Dokumentasjon | Anna dokumentasjon | Bruksanvisningar på nett

Kommande hendingar | GNU talarar | Presseinformasjon og pressebrev | Brave GNU World

Bestille på nett | Gje pengar på nett | Bestill (andre måter) | Takk GNU

Speilstader | Kva er nytt | Leit | Kart over vevstaden | Lenker til andre nettstader | Kunst | Moro

Meir informasjon

Free Software Foundation (Stiftelsen Fri Programvare) er ein veldedig organisasjon som berettigar for skattefrådrag. Han arbeider for å skaffe middel til arbeidet på GNU-prosjektet.

Filosofien og historia bak GNU-prosjektet blir drøfta i artikkelen til Richard M. Stallman The GNU Project og i fleire andre tekstar i vår filosofi seksjon.

FSF støttar opp om fridom til tale, skrift og samankomst på Internettet, retten til å bruke kryptering til privat kommunikasjon, og retten til å skrive programvare uhindra av private monopol.

Kontaktinfo

Send spørsmål om GNU og FSF til
    Free Software Foundation      Voice: +1-617-542-5942
    51 Franklin St, Fifth Floor    Fax:  +1-617-542-2652
    Boston, MA 02110-1301, USA    E-Mail: gnu@gnu.org

Takk for at du besøkte nettstaden vår!
GNU Vevmeistarane
webmasters@www.gnu.org


Copyright (C) 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA

Bokstaveleg kopiering og distribusjon av denne fullstendige artikkelen er tillatt i eit kvart medium, forutsett at denne notisen er teke med.Translation coordination: lmiguel@gnu.org

Oppdatert: $Date: 2005/05/05 19:37:01 $ $Author: novalis $