GNU's Niet Unix!

[image of the Head of a GNU]

Welkom op de webserver van het GNU Project, www.gnu.org. Het GNU Project werd gestart in 1984 met de bedoeling een vrij, volledig Unix-achtig besturingssysteem te ontwikkelen; het GNU systeem.  (GNU is een recursief acroniem voor ``GNU's Niet Unix''; het wordt uitgesproken als "guh-NOE".) Varianten van het GNU besturingssysteem, die de Linux kernel gebruiken, zijn nu wijd verbreid; hoewel deze systemen vaak worden aangeduid als "Linux", zouden ze beter kunnen worden aangeduid als GNU/Linux systemen.

De Free Software Directory | Komende gebeurtenissen | GNU Sprekers
Bestellen | GNU Software | Hulp bij GNU Software krijgen
Software Licenties | Bronnen voor ontwikkelaars | GNU Projecten
GNU Documentatie | Overige Documentatie | Documentatie Licenties
Brave GNU World | Dank GNU wel | Vacatures
Kopie-sites | Wat is Nieuw | Zoeken | Plattegrond | Koppelingen naar andere sites | Ontspanning

GNUs Flashes (Wat is er Gnu weer gebeurd?)

Brian Paul heeft de derde jaarlijkse Free Software Foundation Award voor het Bevoorderen van Vrije Software gekregen .

Richard Stallman is één van de ondertekenaars van het EFF's vrienden van het hof dossier, namens DeCSS. Lees meer over deze zaak op EFF's pagina's.

Veel personen en organisaties hebben geld gegevens aan de FSF gedurende het afgelopen jaar.. Wij willen hen bedanken voor hun steun. Een (bijna) volledige lijst van substantiële donateurs van het jaar 2000 is hier te vinden.

Hier is een lijst van de laatste software releases van het GNU Project. Wij werken deze lijst 's nachts bij.

Voor meer nieuws, zie What's new (Wat is nieuw) in en betreffende het GNU Project.

Meer Informatie

De Free Software Foundation is een stichting zonder winstoogmerk, die fondsen verzamelt voor werk aan het GNU Project.

De filosofie en geschiedenis van het GNU project is beschreven in Richard M. Stallman's artikel The GNU Project en in diverse andere teksten in onze filosofie afdeling.

De FSF steunt de freedoms of speech, press, and association (vrijheid van meningsuiting en vergadering) op het Internet, the right to use encryption software for private communication, (het recht op het gebruik van coderingssoftware voor privé communicatie) en het  right to write software (recht om programmatuur te schrijven) zonder aantasting door privé monopolies.

Adres Informatie

Gelieve vragen betreffende GNU en de FSF te zenden aan:

Free Software Foundation      Voice: +1-617-542-5942
51 Franklin St, Fifth Floor    Fax:  +1-617-542-2652
Boston, MA 02110-1301, USA    gnu@gnu.org

Bedankt voor het bezoeken van onze site!
De GNU Webmasters
webmasters@www.gnu.org


Copyright (C) 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA

Woordelijk kopiëren en verspreiden van dit gehele artikel is toegestaan in elke vorm, mits deze mededeling wordt gehandhaafd.

Vertaald in het Nederlands door Kees Couprie <kees@couprie.org>

Laatste wijziging: 2 maart 2001