Operativsystemet GNU - Fri som i frihet

Hva er GNU prosjektet?

GNU prosjektet startet i 1984 med å utvikle et komplett Unix-lignende operativsystem som er fri programvare: GNU-systemet. Varianter av operativsystemet GNU, som bruker Linux-kjernen, er i bruk i stort omfang; disse systemene blir ofte referert til som «Linux», men det er mer presist å kalle dem GNU/Linux-systemer.

GNU er en selvrefererende forkortelse for «GNU's Not Unix» (GNU er ikke Unix); det blir uttalt guh-noo, som i de engelske ordet canoe.

Hva er fri programvare?

«Fri programvare» handler om frihet, ikke om pris. For å forstå konseptet burde du tenke «fri» som i «fri tale», ikke som i «gratis øl».

Fri programvare har en betydning for brukernes frihet til å kjøre, kopiere, distribuere, studere, endre og forbedre programvaren. Helt konkret referer det til fire former for frihet, for brukerne av programvare:

Hva er Free Software Foundation?

Free Software Foundation (FSF) er den idéele organisasjonen som støtter GNU-prosjektet. FSF mottar meget lite finansiering fra faglige sammenslutninger og tilskuddsordninger, og er derfor avhengig av støtte fra individuelle slik som deg.

Vennligst vurder å hjelpe FSF ved å bli et støttemedlem, kjøpe bøker og utstyr eller ved å donere penger. Dersom du bruker fri programvare i din bedrift kan du også vurdere å motivere ditt firma til å bli en faglig beskytter av FSF. Du kan også vurdere en deluxe-distribusjon av GNU-programvare for å støtte FSF.

GNU prosjektet støtter FSF sitt mål om å bevare, beskytte og fremme frihetene til å bruke, studere, kopiere, endre og redistribuere programvare, og å forsvare rettighetene til brukerne av fri programvare. Vi støtter ytringsfriheten, pressefriheten og retten til sammenkomst på på internett, retten til å bruke kryptering til privat kommunikasjon, og retten til å skrive programvare unhindret av private monopol. Du kan også lære mer om disse sakene i boken Free Software, Free Society.

Mer informasjon


GNUs Lynmeldinger

For andre nyheter og artikler som pleide å være i GNUs Flashes- seksjonen, se Hva er nytt i og om GNU-prosjektet.

Take Action

Andre artikler

Oversettelser av denne siden