GNU Nije Unix!

 [slika glave GNUa]

Dobrodošli na WWW poslužitelj GNU Projekta, www.gnu.org. GNU Projekt je pokrenut 1984. kako bi se razvio kompletan Unixu sličan operativni sustav koji je slobodan softver: GNU sustav. (GNU je rekurzivna kratica za ``GNU Nije Unix''; izgovara se "g'nju".) Varijante GNU operativnog sustava koje koriste Linux kernel su danas u širokoj upotrebi; iako se ovi sustavi često nazivaju ``Linux'', oni se zovu GNU/Linux sustavi, točnije.

Free Software Directory | GNU programi | GNU projekti | Licence | Razvojni resursi

GNU dokumentacija | Ostala dokumentacija | Pomoć za GNU programe | Grupe GNU korisnika | Priručnici na Internetu

Nadolazeći događaji | GNU govornici | Informacije i izdanja za tisak | "Brave GNU World"

Naručivanje putem Interneta | Donacije putem Interneta | Naručivanje (na druge načine) | Zahvalite GNUima

Mirrori | Što je novo | Pretraživanje

Pregled web stranica | Veze do drugih mjesta | Umjetnost | Zabava

GN(U)ovosti

Molimo pogledajte originalnu stranicu za najnovije vijesti.

Hitna poruka građanima Europe: Europska Komisija zahtijeva mogućnost patentiranja svih ideja, prema prijedlogu koji je napisala BSA. Ova stranica opisuje sve i govori vam kako možete pomoći spriječiti ovu katastrofu.

Hitna obavijest! Za građane SAD-a. Molimo potpišite peticiju protiv softverskih patenata i peticiju protiv DMCA.

Imamo popis najnovijih softverskih izdanja GNU Projekta. Ovaj popis osvježavamo svake noći.

Za druge vijesti pogledajte Što je novo u i o GNU Projektu.

Više informacija

Free Software Foundation je dobrotvorna organizacija oslobođena od plaćanja poreza koja financira rad na GNU Projektu.

Filozofija i povijest GNU Projekta je opisana u članku Richarda M. Stallmana "The GNU Project" i u mnogim drugim tekstovima u našoj sekciji o filozofiji.

FSF podržava slobode govora, tiska i udruživanja na Internetu, pravo na korištenje softvera za enkripciju za privatnu komunikaciju, te pravo na pisanje softvera neograničenog privatnim monopolima.

Informacije o kontaktiranju

Molimo šaljite upite o GNU-u i FSF-u na
	Free Software Foundation      Tel.:  +1-617-542-5942
	51 Franklin St, Fifth Floor    Fax:  +1-617-542-2652
	Boston, MA 02110-1301, USA    gnu@gnu.org

Hvala na posjeti našim stranicama!
GNU webmasteri
webmasters@www.gnu.org


Copyright (C) 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA

Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted in any medium, provided this notice is preserved.

Zadnji put promijenjeno: $Date: 2005/05/05 19:37:01 $ $Author: novalis $