Μετάβαση στο περιεχόμενο | Μετάβαση στην περιήγηση

Περιήγηση στην ιστοσελίδα

Το λειτουργικό σύστημα GNU - Free όπως η ελευθερία

Τι είναι το έργο GNU;

Το έργο GNU ξεκίνησε το 1984 με σκοπό την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου λειτουργικού συστήματος το οποίο είναι ελεύθερο λογισμικό: το σύστημα GNU. Παραλλαγές του λειτουργικού συστήματος GNU, που χρησιμοποιούν τον πυρήνα Linux, χρησιμοποιούνται ευρέως στις μέρες μας· αν και τα συστήματα αυτά αναφέρονται συνήθως με το όνομα "Linux", είναι πιο ακριβές να αποκαλούνται συστήματα GNU/Linux.

Η λέξη GNU είναι αναδρομικό ακρωνύμιο του "GNU's Not Unix"· προφέρεται ως γκνού.

Τι είναι το ελεύθερο λογισμικό;

Το “ελεύθερο λογισμικό” είναι ζήτημα ελευθερίας, όχι κόστους. Για να κατανοήσετε τον όρο αυτό θα πρέπει να θεωρείτε το "free" όπως ο "ελεύθερος λόγος", και όχι όπως η "δωρεάν μπίρα".

Το ελεύθερο λογισμικό είναι θέμα παροχής ελευθερίας στους χρήστες να εκτελούν, αντιγράφουν, διανέμουν, μελετούν, αλλάζουν και βελτιώνουν λογισμικό. Πιο ξεκάθαρα, αναφέρεται σε τέσσερα είδη ελευθερίας που παρέχονται στους χρήστες:

  • Την ελευθερία της εκτέλεσης του λογισμικού για οποιονδήποτε σκοπό (ελευθερία 0).
  • Την ελευθερία της μελέτης του τρόπου λειτουργίας του λογισμικού και της προσαρμογής του στις ανάγκες σας (ελευθερία 1). Η πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα είναι προϋπόθεση για αυτό.
  • Την ελευθερία της αναδιανομής αντιγράφων του λογισμικού ώστε να βοηθάτε το συνάνθρωπο σας (ελευθερία 2).
  • Την ελευθερία της βελτίωσης της εφαρμογής και της δημοσιεύσης των βελτιώσεων που έχετε κάνει στο ευρύ κοινό, ώστε να επωφεληθεί ολόκληρη η κοινότητα (ελευθερία 3). Η πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα είναι προϋπόθεση για αυτό.

Τι είναι το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού;

Το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (ΙΕΛ) είναι o κύριος οργανικός ανάδοχος του έργου GNU. Λαμβάνει ελάχιστα χρήματα από συλλόγους ή επιδοτούμενα ιδρύματα. Βασιζόμαστε κυρίως στην υποστήριξη ανθρώπων όπως εσείς.

Παρακαλούμε λάβετε υπόψιν την παροχή βοήθειας στο ΙΕΛ με το να γίνετε συνεταιρικό μέλος, με την αγορά εγχειριδίων και υλικού ή με την υποβολή χρηματικής δωρεάς. Εάν χρησιμοποιείτε ελεύθερο λογισμικό στην επιχείρηση σας, μπορείτε επίσης να λάβετε υπόψιν το να γίνετε συνεταιρικός υποστηρικτής του ΙΕΛ ή την αγορά μιας διανομής υψηλής ποιότητας λογισμικού GNU ως τρόπους υποστήριξης του ΙΕΛ.

Το έργο GNU υποστηρίζει την αποστολή του ΙΕΛ να διατηρήσει, να προστατεύσει και να ενισχύσει την ελευθερία της χρήσης, μελέτης, αντιγραφής και αναδιανομής λογισμικού υπολογιστών, και να προστατεύσει τα δικαιώματα των χρηστών ελεύθερου λογισμικού. Υποστηρίζουμε τις ελευθερίες του λόγου, του τύπου και των συνεταιρισμών στο Διαδίκτυο, το δικαίωμα χρήσης λογισμικού κρυπτογραφίας για ιδιωτική επικοινωνία, και το δικαίωμα συγγραφής λογισμικού απαλλαγμένο από ιδιωτικά μονοπώλια. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με αυτά τα θέματα στο βιβλίο Ελεύθερο λογισμικό, ελεύθερη κοινωνία.

Περισσότερες πληροφορίες


Ειδήσεις GNU

Check out gNewSense 1.0, a new free software GNU/Linux distribution created by Brian Brazil and Paul O'Malley, based on Ubuntu and Debian.

The first discussion draft for version 2 of the GNU Free Documentation License has been released. Please read the new text and contribute comments!

Read a few points of clarification by the FSF with regard to recent misinformation about GPLv3.

For other news, as well as for items that used to be in this GNUs Flashes section, see What's New in and about the GNU Project.

Λάβετε Δράση

Άλλες μέθοδοι δράσης

 

Translations of this page